Trang chủ

Khuyến mãi

Cấm quảng cáo chào bán cổ phần riêng lẻ

15:51 | 03/09/2014

Lần đầu tiên Việt Nam ban hành nghị định quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt các vi phạm hành chính có liên quan. Trong đó đáng chú ý là quy định cấm đăng quảng cáo trước và trong khi chào bán.

Tìm kiếm tài năng sáng tạo trong ngành quảng cáo

15:51 | 03/09/2014

Là mục đích của cuộc thi “Vietnam Young Lions” (Sư tử trẻ Việt Nam) 2010, dành cho những bạn trẻ mang quốc tịch Việt Nam yêu thích quảng cáo sáng tạo, dưới 28 tuổi (tính đến ngày 30/10/2009).Trang chủ