China Airlines

China Airlines

China Airlines khuyến mãi giá vé đến Đài Loan - Nhật Bản - Châu Âu

China Airlines khuyến mãi giá vé đến Đài Loan - Nhật Bản - Châu Âu

09:09 | 24/11/2016

China Airlines khuyến mãi giá vé đến Đài Loan - Nhật Bản - Châu Âu! Thông tin khuyến mãi được cập nhật từ hàng hãng không Trung Quốc. Chương trình áp dụng cho các chặng bay khởi hành từ Hồ Chí Minh. Xem bài viết sau:Giới hạn tin theo ngày :    
China Airlines